توصیه دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به کار آموزان وکالت و کارشناسان در مراسم تحلیف
توصیه دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به کار آموزان وکالت و کارشناسان در مراسم تحلیف
گفت وگوی اختصاصی مدیرمسئول روزنامه سراسری وبین المللی شش زبانه سهند آذربایجان ایرج سلطانی با دکتر عبدلیان پوردر مورد نحوه تهیه سوال در آزمون های مرکز وکلا وکارشناسان رسمی قوه قضاییه

دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم از وکلا به عنوان بازوان توانمند اجرای عدالت یاد و به آنان توصیه کرد ضمن پیگیری رویه‌های قضایی با حضور در محاکم و مطالعه پرونده‌های قضایی اشراف خود را به قوانین وکالت بیشتر کنند.
ایشان نیز در حاشیه مراسم گفت وگو با مدیر مسئول این روزنامه نسبت به تهیه سوال در مراکز قوه قضاییه واجرای قانون تسهیل در این مرکز را در سراسر کشور به ذیل توضیح دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتداجادارد تشکر کنم از همه عزیزان حضرت عالی و اعضای محترم مرکزوکلا وکارشناسان استان آذربایجان شرقی،
قانون تسهیل به هر حال با همه موارد و مشکلات و چالش‌هایی که داشت تصویب شد،که ما آزمون سال ۱۴۰۱ وکالتمان را بر اساس قانون تسهیل برگزار کردیم امروز در واقع خروجی همان قانون تسهیل آزمون سال ۱۴۰۱ است که عزیزان در استان آذربایجان شرقی به عنوان قسمتی از عزیزانی که به عنوان کارآموز پذیرفته شدند امروز مراسم تحلیف و مراسم در واقع پیش تحلیف خودشان را یعنی زمانی که کارآموزی خودشان را شروع می‌کنند. رسم بر این نیست که تحلیف انجام شود ولی به هر حال چون عزیزانمان به امر وکالت و مبادرت به وکالت می‌کنند و در واقع کار وکالت را شروع می‌کنند مراسم تحلیف انجام می‌شود در مجموع ما و مرکز “امسال هم باز در سال ۱۴۰۲ آزمونمان را بر اساس قانون تسهیل برگزار شد. و جذبمان را نیز با توجه به همان قانون تسهیل قانونی که مصوب مجلس است انجام دادیم . درست است که ایتدای طرح ما مخالف بودیم و چالش‌هایی را ایجاد کرد و اکنون که قانون شده و ما مکلف و موظف به اجرای آن هستیم مو به مو اجرا می‌کنیم امروز و روزهای آتی و روزهای گذشته برای عزیزانمان مراسم تحلیف برگزار شد.در استان‌های دیگر هم به همین صورت در تهران ما نزدیک دوهزار کارآموز قانون تسهیل در واقع جذب کردیم که مراسم تحلیف شان شروع شد که کارآموزی شان شروع شد.

  • سوال : آقای دکتر با توجه به این که ما یک سامانه پیامکی ایجاد کردیم به دلیل اینکه این روزنامه به طور سراسری در کل کشورتوزیع ودارای مخاطب میباشد ازنارضایتی نحوه طرح سوالات ازمون وکالت درکانون وکلا دادگستری بطوریکه خود کارشناسان می‌گویندسوالات به صورتی بود که حول و حوش ۳۰تا از سوالات اصلاخود طراح سوال اشرافیت نسبت به طرح سوال نداشته چون دغدغه حقوقدانان کارشناسان حقوق که می‌خواهنددر امروکالت شرکت کنند تهیه سوالات ونحوه تصحیح سوال است لذا در این مورد هم توضیحات را بیان بفرمایید
  • جواب : میدانید که سوالاتمان در واقع آزمون مرکز به استناد قانون تسهیل سازمان سنجش آزموش کشور باید برگزار کند ,عزیزانم در کانون وکلا نیزآزمون راتوسط سازمان سنجش برگزار می کنند ولی طراح سوالها و افرادی که برای طرح سوال میروند از مجموعه خودمان معرفی می‌شوند عزیزان هم به همین صورت است،ما اساتیدی که فرستادیم رفتند و طرح کردن سوالات را برای هر درسی ۶ استاد معرفی کردیم که عزیزان از اساتید تراز اول کشور هستند و از اساتید الف هستند که تخصص ویژه در طراحی سوالات آزمون و آزمون‌های تخصصی وکالت داشتند لذا سعی کردیم تمام جوانب را در نظر بگیریم آزمون و طراحی سوالات تماما استاندارد سازی شد.توسط اساتید متبحردیگری باز بازنگری شد ومیزان سختی و آسانی سوالات استاندارد سازی کردیم ،سعی کردیم مواردی که بازخورد داشت از آزمون عزیزانمان در کانون وکلانداشته باشیم وباز خوردی که ما داشته باشیم ونتیجه‌ای که دریافت کردیم این بود که همه داوطلبان از آزمون مرکز ما نوع طراحی سوالات راضی بودند واز این بابت خدا رو شاکریم که آزمونی در تراز وآزمونی در طرح استاندارد برگزار کردیم .