جناب آقای دکتر عقلمندی ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا
جناب آقای دکتر عقلمندی ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا
دکتر عقلمندی ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مسجد قره باغی ها حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداختند.

📍 جناب آقای دکتر عقلمندی ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مسجد قره باغی ها حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداختند.
📌ایشان با اشاره به اینکه اگر خواهان اعمال تغییرات در شیوه اداره کشور هستیم، مسیر آن از صندوق رأی عبور می‌کند، تأکید کرد: به‌ویژه به رأی اولی‌ها که هم نشاط و شادابی دارند و هم جمع بین شور و شعور هستند، توصیه می‌کنم برای ساختن آینده خود پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
🌹روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان🌹