رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی
بی تدبیری مسولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان موجب تعطیلی ناخواسته جایگاه ها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سهند آزادی ، امور رسانه ای اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی، سلمان امیری تیکمه داش رئیس اتحادیه جایگاه داران استان با اعلام این خبر گفت: با بررسی های میدانی بعمل آمده از جایگاه های عرضه سوخت توسط بازرسین اتحادیه متاسفانه شاهد برخی خرابی های مدت دار به لحاظ عدم امکان تعویض قطعات و نازل ها ازسوی شرکت پخش هستیم و بیم آن دارد با بی تدبیری های موجود در شرکت پخش، اکثر جایگاه ناخواسته تعطیل یا از مدار سوخت رسانی خارج شوند .
عضو هیات مدیره انجمن صنفی جایگاههای عرضه سوخت کشور در ادامه افزود: متاسفانه برخی رفتارهای جزیره ای و برخورد های سلیقه ای و تبعیض آمیز بین استانها و عدم رسیدگی به موقع به مشکلات صنفی جایگاه داران موجب ایجاد نارضایتی جایگاه داران گردیده و اینگونه برخوردهای سلیقه ای مدیران استانی و کشوری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قطعا تداوم نارضایتی ها را در پی خواهد داشت، و عدم تامین قطعات نازل های پمپ های بنزین قطعا مشکلات بزرگی را متوجه جایگاه داران خواهد نمود.
وی افزود: با توجه به اینکه این قطعات بصورت انحصاری و توسط برخی شرکتهای خاص وارد شده و توزیع آن نیز انحصاری بوده و خارج از توان مدیریت استانی است و برخوردهای تبعیض آمیز در توزیع قطعات مورد نیاز سامانه هوشمند جایگاه های سوخت به یک معضل و مشکل اساسی تبدیل شده و متاسفانه این مهم در استان آذربایجان شرقی کاملا مشهود و مورد اعتراض جایگاه داران و مردم واقع شده است و مدیریت استان توان حل این مشکل را ندارد .
ایشان ضمن اعلام موارد فوق ،ورود دستگاه های نظارتی و اجرایی رادر جهت حل سریع مشکلات و پاسخگوئی شفاف و قانع کننده به فعالین صنفی و جایگاه داران را خواستار گردید.