صعود تیم پژوهشگران کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج به مسابقات کشوری
صعود تیم پژوهشگران کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج به مسابقات کشوری
در این صعود ،پرافتخار تیم پژوهشگران کرسی آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج با کسب مقام برتر به مسابقات کشوری راه یافتند.

در این صعود ،پرافتخار تیم پژوهشگران کرسی آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج با کسب مقام برتر به مسابقات کشوری راه یافتند.
تیم منتخب با همراهی و پیشنهاد، دکتر محمدزاده اصل به عنوان استاد مشاور و با حضور چهار نفر از دانشجویان ،کارشناسی ارشد ،حقوق جزا و جرم شناسی به نام‌های سرکار خانم عطیه عبداللهی آقای عبدالحسین هجری به عنوان سخنگو و آقایان ایرج سلطانی و غلامرضا شیخ‌زاده را به عنوان پژوهشگر و با همراهی دکتر حسین‌پور در این رقابت‌ها حضور داشته‌اند.
که امید است ،انشاالله در مسابقات کشوری کرسی بهتری را برای این استان کسب نمایند.