همایش ملی و استانی یاوران وقف در تبریز‎‎
همایش ملی و استانی یاوران وقف در تبریز‎‎

همایش ملی و استانی یاوران وقف تجلیل از برگزیدگان اصحاب وقف، واقفین خیراندیش،هیات امنا، ادارات، نهادها و مدیران همکار در حوزه وقف با حضور حجت السلام سید شهاب الدین حسینی میدرکل اداره اوقاف و امور خیریه در سالن اجتماعات اداره اوقاف تبریز برگزار شد.

همایش ملی و استانی یاوران وقف تجلیل از برگزیدگان اصحاب وقف، واقفین خیراندیش،هیات امنا، ادارات، نهادها و مدیران همکار در حوزه وقف با حضور حجت السلام سید شهاب الدین حسینی میدرکل اداره اوقاف و امور خیریه در سالن اجتماعات اداره اوقاف تبریز برگزار شد.