پیام‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از اعتیاد فرزندان به مصرف مواد مخدر
پیام‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از اعتیاد فرزندان به مصرف مواد مخدر
اعتیاد چیزی عجیب که در این زمانه دامن گیر جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان گشته است . از قدیم می گویند پیشگیری بهتر از درمان است مخصوصا در این باره که دربارِه ی امیدان آینده کشور است .
 1. اندیشیدن به رابطۀ میان اعتیاد و سرنوشت فرزندان افراد وابسته به مواد مخدر، درس عبرتی است برای پدر و مادری که دغدغۀ خوشبختی فرزندانشان را دارند.
 2. کسب دانش و مهارت لازم برای برقراری ارتباط مناسب با فرزندان، نخستین گام برای پیشگیری از اعتیاد آنهاست.
 3. با مصرف مواد مخدر و افتادن در دام اعتیاد، حسرت نگاه مهربان خود را بر دل فرزندانمان نگذاریم.
 4. شروع مصرف مواد مخدر و روانگردان، یعنی حرکت به سوی نادیده گرفتن تربیت فرزندان
 5. آن کس که بزرگ شدن را در مصرف مواد مخدر جستجو می‌کند، چیزی جز حقارت نخواهد یافت.
 6. اعتیاد به مواد مخدر، پردۀ حائلی است میان چشمان فرد معتاد و زیبایی‌های زندگی.
 7. دوران ذلت و خواری اعتیاد مانند دوران لذت مصرف کوتاه و گذرا نیست.
 8. جلوه‌های زیبای زندگی را با اسارت در دام اعتیاد به تاراج نگذاریم.
 9. دنیا مزرعۀ خوب و زیبایی برای آخرت افراد وابسته به مواد اعتیادآور نیست.
 10. جرم بودن اعتیاد، اگر چه مورد اختلاف کارشناسان حوزه‌های مختلف است، اما در جرم‌زا بودن و آسیب‌زا بودن آن اتفاق نظر وجود دارد.
 11. اندوه فراوان نهفته در پشت شادی دروغین مصرف مواد اعتیادآور، تجربۀ تلخ میلیون‌ها فرد معتاد در سراسر دنیاست. تجربۀ تلخ دیگران را تجربه نکنیم.
 12. برنامه‌ریزی برای پیشگیری از اعتیاد فرزندانمان در دوران نوجوانی و جوانی را از دوران کودکی آنها آغاز کنیم.
 13. تجربه کردن مصرف مواد مخدر، اعلام داوطلبی برای تجربه نکردن شادی، نشاط و مهربانی در سال‌های باقیماندۀ عمر است.
 14. باور غلطی که میلیون‌ها انسان را در دام اعتیاد گرفتار کرده است: “من فرق دارم”.
 15. با اعتیاد والدین به مواد مخدر و روانگردان، کامیابی در تربیت فرزندان سالم و موفق، چیزی جز یک آرزوی محال نیست.
 16. برای صیانت نوجوانان خود در برابر آسیب اعتیاد، بایدها و نبایدهای زندگی را از دوران کودکی به آنان بیاموزیم.
 17. با اعتیاد به مواد مخدر، صفحۀ روشن زندگی در گذر زمان تیره و تار خواهد شد؛ حتی اگر در ابتدای دوران مصرف روشن‌تر به نظر برسد.
 18. وقت مؤثری که امروز برای پرورش درست فرزندانمان در کنار آنها صرف می‌کنیم، آرامش خاطر فردای ما را رقم خواهد زد.
 19. با جستجوی لذت زودگذر در مصرف مواد مخدر، راه “خوب بودن” را بر خود نبندیم.
 20. تغییرات ناگهانی خلق و خوی فرزندانمان را زنگ خطری جدی برای آنان قلمداد کنیم.