۱۲ سد کشور در آستانه سر ریز شدن/ ظرفیت آبی سد دز تکمیل شد
۱۲ سد کشور در آستانه سر ریز شدن/ ظرفیت آبی سد دز تکمیل شد
12 سد مخزنی و تنظیمی در کشور به میزان حدود 100 درصد پر از آب هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری سهند آزادی، بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ سد تنظیمی و مخزنی در ایران ۱۰۰ درصد پر از آب است.

بر این اساس در حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب سدهای گاران، بانه، تنگ حمام و دویرج ۱۰۰ درصد  پر از آب هستند.

 در حوضه آبریز کارون بزرگ مزیر دو سد قره آقاچ و دز ظرفیت کامل خود را پر از آب می‌بینند.

در حوضه آبریز زهره و جراحی، ۳ سد مارون، کوثر و جگین ۱۰۰ درصد ظرفیت پرشدگی دارند و در حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی تنها ۲ سد دولت آباد و آغچه ۱۰۰ درصد پر از آب است.

همچنین در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ نیز سد تالوار ۱۰۰ درصد پرشدگی آب دارد.

به گزارش سهند آزادی ، مطابق این اطلاعات حوزه‌های آبریز اترک و حوضه‌های شمالی، دریاچه ارومیه، ارس و زاینده رود هیچ سدی با ۱۰۰ درصد پرشدگی ندارد.

با توجه به پراکنش بارش‌های در سال جاری وضعیت نقاط کشور باهم متفاوت است و در حالی که زنجیره کارون در استان خوزستان با حداکثر ظرفیت آب ذخیره کرده اما در نقاطی نظیر مشهد، اردبیل و گلستان مسئله کم آبی وجود دارد.