سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا
سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا
درراستای خدمت رسانی سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا

به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری سهند آزادی سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا
در راستای خدمت رسانی جهادی دوشنبه ۱۳تیرماه مشاوره و اموزش حقوقی رایگان توسط جهادگران حقوقدان گروه جهادی شهید بابایی در محل کلینیک حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا برگزار شد.
سازمان بسیج حقوقدانان اذربایجان شرقی

#سازمان_بسیج_حقوقدانان _آذربایجان_شرقی

#مشاوره_حقوقی _رایگان

#جهادگران _حقوقدان

#حقوقدانان_آتش _به_اختیار

#گروه_جهادی _شهید _بابایی

باما در ارتباط باشید:

https://chat.watsapp.com/E212ZBkjkow1dQV7tzz68a

http://rubika.ir/hoghoghi1400

http://eitta.com/hogoogdanan_basir

https://instagram.com/hogogdanan_basir_azarbaijan

سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا آذربایجان شرقی