سمینار علمی ارتقا سلامت اجتماعی در کاهش و پیشگیری از جرائم
سمینار علمی ارتقا سلامت اجتماعی در کاهش و پیشگیری از جرائم
سمینار علمی ارتقا سلامت اجتماعی در کاهش و پیشگیری از جرائم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد.

بهزاد صادقی دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در این سمینار به اهمیت پیشگیری و توجه به نقش مردم و نهاد ها اشاره و اظهار کرد: پیشگیری از جرم بهتر از مقابله یا مجازات با آن است و شاید کم هزینه تر امروزه پیشگیری نیازمند آگاهی شهروندان و توانمندسازی دانشجویان است که شروع این امر از همین دانشگاه‌ها است.
وی افزود:در انجمن علمی حقوق و علوم قضایی پیشتاز شدیم و انتظار می رود مسؤلین محترم در حوزه پیشگیری اهتمام بیشتر در این موارد داشته باشند و انجمن های علمی را بازوری فکری و اجرایی خود بدانند.
صادقی همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم ساله هفتم توسعه هم به نقش مهم مشارکت مردم اشاره شده است این مهم نیز با همکاری انجمن های علمی، موسسات مردم نهاد قابل اجراست.